Tạp chí Viettel Family

Văn hóa Viettel hình thành người Viettel

Viettel family

Tạp chí Viettel Family - Tết Giáp Thìn 2024

Phát hành: 07/02/2024
Viettel family

Tháng 10/2023: Cộng hưởng - Đổi mới - Sáng tạo

Phát hành: 21/11/2023
Viettel family

Tháng 8-9/2023: Công nghệ từ trái tim

Phát hành: 14/11/2023
Viettel family

Viettel's World Cup: Rise As ONE - Tháng 6-7/2023

Phát hành: 14/08/2023
Viettel family

Nét đẹp lao động - Tháng 5/2023

Phát hành: 02/08/2023
Viettel family

Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin - Bứt phá - Tháng 4/2023

Phát hành: 02/06/2023
Viettel family

Phá vỡ định kiến 'phái yếu' trong công nghệ - Tháng 3/2023

Phát hành: 20/03/2023
Viettel family

Tạp chí Viettel Family - Tết Quý Mão - Tháng 1-2/2023

Phát hành: 16/01/2023
Viettel family

Khơi nguồn sức mạnh tuổi trẻ chinh phục đỉnh cao công nghệ - Tháng 09-10/2022

Phát hành: 18/10/2022
Viettel family

Viettel - Thương hiệu truyền cảm hứng xây dựng xã hội số, kinh tế số - Tháng 7-8/2022

Phát hành: 23/08/2022
Viettel family

Hành trình chinh phục khát vọng số - tháng 05 - 06/2022

Phát hành: 25/06/2022
Viettel family

Tiên phong công nghệ - Đồng hành thế giới - Tháng 3-4/2022

Phát hành: 25/04/2022
Viettel family

Cộng hưởng kiến tạo xã hội số - Tháng 01-02/2022

Phát hành: 25/02/2022
Viettel family

Hành trình khát vọng - Tháng 11-12/2021

Phát hành: 25/12/2021

Phát hành 2 tháng/số, tạp chí Viettel Family là nơi chia sẻ những câu chuyện về tâm tình, về văn hóa của người Viettel, về ngôi nhà chung nơi người Viettel cộng hưởng chinh phục những đỉnh cao.

Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số

Viettel tiên phong dựng xây các nền tảng số để mỗi cá nhân và tổ chức cùng nhau tạo nên những giá trị riêng và cộng hưởng những giá trị khác biệt ấy để kiến tạo xã hội số.

Cộng hưởng tạo sự khác biệt

Kế thừa mong muốn phục vụ mỗi khách hàng theo một cách riêng, Viettel không chỉ củng cố tinh thần cá thể hóa theo nhu cầu và trải nghiệm, mà còn thúc đẩy sự hòa hợp và hội tụ những cá thể đơn lẻ để tạo sự khác biệt với sức mạnh tổng hòa.